במאמר זה אדון בהוראות הכלליות על השימוש באנשים – סלים, הידועים יותר בשם "סלי אנשים". אני מקווה שקריאת מאמר זה תבין את הנהלים המבצעיים הבסיסיים שיש לנקוט בעת שימוש בסל אדם.

פלטפורמת מתלי העגורן וקישור הסל חייבים להיבדק על ידי גורם מוסמך לשימוש בבדיקות אימות

כדי לבדוק את ההתקשרות ואת הצמדת המנוף, לא ניתן להרים את הסל יותר מ- 1 מ 'מהקרקע מבלי להיות מחוספס. זה יכול לקרות רק כאשר הסלים מחוברים למנופים לזמן מה ואז מחוברים שוב. ניתן להצמיד את המנוף לגובה מרבי של 2 מ ', אך לא יותר מ -1.5 מ'.

אם אתה עובד עם יותר מנוף אחד

הכן תכנית הרמה מוכנה מראש ואל תשכח שיהיה זמין הוראות ההפעלה באתר. עליהם לבצע גם בדיקה יסודית של המנופים והציוד הנדרש לביצוע המשימה. יש ליישר את המנוף ולהשתמש בו בהתאם למפרט היצרן. לפני שהסגל ירים, על המנוף לבדוק את כל הרכיבים ולעמוד על מעמד קבוע.

עובדים ומפעילי מנוף צריכים להיות גם בקשר מתמיד

הן מבחינה ויזואלית והן באמצעות מכשירי קשר. היה צריך לבדוק גם את כל הציוד, כמו אספקת החשמל למנוף, חלוקת חשמל וציוד אחר. במקרה של רתמות נצרים, הצמדת כלוב מטה לדרך העגורן אמורה לאפשר למקם את פיצוץ הסל בין הרסן והרגליים כדי למנוע עומס יתר על המידה על רגל אחת. הסל של הגבר התלוי עדיין צריך לספק נקודת עיגון לסלים, אך מקובל לקשור מגן נפילה אישי לוו מנוף. אם קיים סיכון גבוה לפציעה או מוות מנפילה על הרציף, השימוש במנופים או במות תלויות אסור.

סל התלייה חייב להיות מצויד במתלה משני, המחובר לבלוק הנסיעה של המנוף ואין להפריע לחסימת הנסיעה. הצוות בסל קשור לתנופת מנוף, אך לא לסלים. אם הרציף משמש כרכב חירום, יש לחגור את העובד שנפצע לאלונקה.

OSHA מחייב שהמפעיל יהיה בשליטת הסל בזמן שהוא נמצא בעיקר באתר העבודה

כדי להרים את אנשי הכוח. אם השליטה התחתונה של מפעיל שולטת בסל, הוא אינו יכול לעזוב את השליטה כאשר הסל הזה תפוס, ו- OSHA אינו דורש זאת אם הסלים מיועדים בעיקר לציוד הרמה של אנשי המקום.

הנחיות ונהלים בכתב מומלצים להראות לעובדים אילו נהלים יש לנקוט בעת השעיית הצוות מהנוף. בעת הפעלת מנוף סל מעשה ידי אדם, חובה שתקפיד על התקנות העדכניות ביותר של OSHA ו- ASME, תחיל הכשרה מתאימה, ואחרון חביב תשתמש בשכל הישר.

זאת על מנת להבטיח כי המנוף בו אתה משתמש יציב

מוסמך ומוכן לביצוע ההנפה בהתאם לתקנות OSHA ו- ASME. כאשר אנו מדברים על סל – למשל מנוף – כללים אלה חלים גם על משאיות מעלית. אדם מוכשר חייב לבצע ספסלי בדיקה ודרכים כדי לקבוע אם הבדיקות גילו ליקויים או גרמו להשפעות שליליות על רכיבים או מבנים.

יש להרים את הפלטפורמה למקום העבודה בכדי לוודא את יציבות הפלטפורמה ושלמותה המבנית, כמו גם את תקינות כל שאר המרכיבים והמבנים.

מנופים ניידים לא נועדו להרים אנשים

אך באמצעותם ניתן להרים כוח אדם לסל אדם ולתלות אותם בסל כאשר זו הדרך הפחות מסוכנת לבצע את העבודה. כאשר מנוף משמש להרמת אנשים בסל, נדרשים בקרות עליונות ואפשרות זו מסוכנת יותר או אינה אפשרית בשל תנאי התכנון והעבודה. אסור להרים אנשי מנוף אם העגורן נמצא באתר ועליו להיות מצויד בשלט עליון.

יכול להיות שהמנוף

הוא האופציה היחידה, אך שימוש במנוף הדורש תנועה בזמן שעומס החילוץ מושעה הוא פשוט הדרך הבטוחה ביותר להשתמש בו. מסיבה זו, חשוב שמתכנני הבטיחות וצוותי העבודה יבינו את המגבלות של מנוף סל ואת הבעיות הקשורות לשימוש בו. צריכה להיות הבנה ברורה של דרישות הבטיחות עבור הרכבה בסל המותקן במנוף, כמו גם על תנאי התכנון והעבודה.

מספר 2 הוא מבט גובה המדגים הרכבה מועדפת של מנוף סל על מנוף – סל פלטפורמה. משטח יציב ושטוח זה נועד להכין את המנוף לתצורת השביל / משקל להרים ולדרוס את פלטפורמת הרחף שלו ולהתאים את הנסיעה ומשקל העומס שלו.